Νεότερα
Έρευνα ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας   
Παλαιότερα


Το Κέντρο Ερευνών Ρίζες ολοκλήρωσε Πανελλαδική ποιοτική και ποσοτική έρευνα -χαρτογράφηση των ιδρυμάτων κλειστής παιδικής προστασίας και παιδιών με αναπηρίες. Δημιούργησε πλήρη επικαιροποιημένο κατάλογο ιδρυμάτων. Μέσα στο μήνα θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε ημερίδα που άλλαξε ημερομηνία λόγω των εκλογών και θα σταλεί η έρευνα στα αρμόδια υπουργεία και άλλους ενδιαφερόμενους. Η έρευνα ήταν επιτακτική ανάγκη για δημιουργία εθνικού καταλόγου ιδρυμάτων και ήδη έχουν ενημερωθεί Ευρωπαϊκοί φορείς και το αρμόδιο γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του παιδιού.