Δωρεές

Στηρίξτε με τις δωρεές σας το πρόγραμμα Αναδοχής παιδιών των Ιδρυμάτων. Κανένα παιδί δεν αξίζει να ζει στα Ιδρύματα. Για όλα τα παιδιά υπάρχει η κατάλληλη οικογένεια, βοηθήστε μας να την ανακαλύψουμε.


Χορηγίες

Ζητάμε χορηγούς για να καλύψουν τα έξοδα μετάφρασης και έκδοσης πρακτικών από Διεθνές Συνέδριο με θέμα την αναδοχή παιδιών και τις σύγχρονες πρακτικές.


Εθελοντές

Ζητάμε εθελοντές κοινωνικούς λειτουργούς για προώθηση τους προγράμματος της αναδοχής.